Home / Tag Archives: tin nhắn

Tag Archives: tin nhắn

Tin nhắn Quảng cáo Daklak

Tin nhắn Quảng cáo Daklak gồm những gói nào? Tin nhắn Quảng cáo ở Daklak chúng tôi cung cấp 2 loại như sau: Tin nhắn Quảng cáo Thương hiệu ( SMS Brand name) Sms Brand name có nghĩa là khi khách hàng nhận được tin nhắn của bạn. Tin nhắn …

Read More »